VOLBU SOKN

, 2940 HEGGENES 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kyrkjekjekontoret på Tingvang, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes: måndag, onsdag og fredag, kl. 10.00-14.00, i perioda 12. august til 6. september. Øystre Slidre sjukeheim, Moavegen 38, 2940 Heggenes: onsdag 28 . august kl. 11.00-13.00

Her stemmer du (stemmekretser)

ØYSTRE SLIDRE 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Tingvang Bygdinvegen 1989
ØYSTRE SLIDRE 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Tingvang Bygdinvegen 1989