PORSGRUNN SOKN

3916 PORSGRUNN 35 56 34 05 porsgrunn.menighet@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNAR ANDERSEN f. 1949 Porsgrunn
2
HILDE HAGEN f. 1961 Porsgrunn
3
TERJE NYGAARD f. 1946 Porsgrunn
4
INGA-LILL GABRIELSEN f. 1981 Porsgrunn
5
RAGNVALD DAG BØ f. 1960 Porsgrunn
6
SIRI KATINKA ALFSEN f. 1987 Porsgrunn
7
ANNE MARGRETHE KARLSEN f. 1985 Porsgrunn
8
TERJE MICHELSEN f. 1951 Porsgrunn
9
BENTE BAUGERØD LILAND f. 1966 Porsgrunn
10
REIDUN LERVIK f. 1960 Porsgrunn
11
KRISTIN SANDBERG FARESTVEIT f. 1964 Porsgrunn
12
BRIT ÅTLAND ELLEFSEN f. 1948 Porsgrunn
13
JAN PETTER LINDAHL f. 1940 Porsgrunn
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn. Mandag til fredag 09.00-15.00 i perioden 10.august til 6.september

Her stemmer du (stemmekretser)

GRØNLI 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Grønli skole Rønningvegen 85, 3925 Porsgrunn
GRØNLI 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Grønli skole Rønningvegen 85, 3925 Porsgrunn
MIDTBYEN/NEDRE BYDEL 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Rådhuset Porsgrunn Rådhusgaten 1, 3915 Porsgrunn
MIDTBYEN/NEDRE BYDEL 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Rådhuset Porsgrunn Rådhusgaten 1, 3915 Porsgrunn
MYRENE 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Myrene skole Vipevegen 4, 3917 Porsgrunn
MYRENE 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Myrene skole Vipevegen 4, 3917 Porsgrunn
OSEBAKKEN/BORGE 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Borge Skole Øvre Liane 57, 3914 Porsgrunn
OSEBAKKEN/BORGE 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Borge Skole Øvre Liane 57, 3914 Porsgrunn
VESTSIDEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Vestsiden Skole Grønstensgate 1, 3919 Porsgrunn
VESTSIDEN 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vestsiden Skole Grønstensgate 1, 3919 Porsgrunn