BARBU SOKN

4844 ARENDAL 37 01 34 61 barbu.menighet@agderkirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
METTE BARTH f. 1952 JENS GJERLØWS VEI
2
AUD FINDAL DAHL f. 1948 SYVSTJERNEVEIEN
3
EINAR BORE f. 1947 NORDRE KIRKEFJELL
4
TORMOD STENE HANSEN f. 1952 SYVSTJERNEVEIEN
5
BRIT ELISABETH BUGGE MJÅVATN f. 1958 STENSÅSVEIEN
6
LEIF JARLE STRØM DEILA f. 1963 BARBUGÅRDSVEIEN
8
ELIN AANONSEN f. 1974 BRATTHENGET
9
KNUT BRØRVIK f. 1958 KRØGENESVEIEN
10
PREMIL MONRAD VIGERSTØL-OLSEN f. 1976 NORDÅSVEIEN
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkevergen i Arendal, Stoaveien 14, 4848 Arendal. Mandag-fredag 10.00 - 14.00 i perioden 10.august til 6.september

Her stemmer du (stemmekretser)

BIRKENLUND 08.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Birkenlund skole Gamle Songevei 65, 4842 Arendal
BIRKENLUND 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Birkenlund skole Gamle Songevei 65, 4842 Arendal
MOLTEMYR 08.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Moltemyr skole Moltemyrsvingen 33, 4846 Arendal
MOLTEMYR 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Moltemyr skole Moltemyrsvingen 33, 4846 Arendal
NESHEIM 08.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Nesheim skole Nesheim 8, 4849 Arendal
NESHEIM 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Nesheim skole Nesheim 8, 4849 Arendal