HOLT SOKN

4900 TVEDESTRAND 37 19 96 93 menighetskontor@tvedestrand.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

HOLT Tvedestrand kirkekontor, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand. Mandag til fredag kl. 10.00-15.00. 12. august til 6. september
LAGET Tvedestrand kirkekontor, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand. Mandag til fredag kl. 10.00-15.00. 12. august til 6. september
SONGE Tvedestrand kirkekontor, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand. Mandag til fredag kl. 10.00-15.00. 12. august til 6. september
TVEDESTRAND Tvedestrand kirkekontor, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand. Mandag til fredag kl. 10.00-15.00. 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

HOLT 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Tvedestrand kirkekontor Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand
HOLT 09.09.2019 kl 17:00 - 20:00 Holt skole Blivollenveien 9, 4900 Tvedestrand
HOLT 09.09.2019 kl 10:00 - 13:00 Holt skole Blivollenveien 9, 4900 Tvedestrand
LAGET 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Tvedestrand kirkekontor Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand
LAGET 09.09.2019 kl 17:00 - 20:00 Laget Idrettslag klubbhus Nævestadveien 44, 4957 Risør
LAGET 09.09.2019 kl 10:00 - 13:00 Laget Idrettslag klubbhus Nævestadveien 44, 4957 Risør
SONGE 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Tvedestrand kirkekontor Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand
SONGE 09.09.2019 kl 10:00 - 13:00 Songe skole Gamle Songevei 329, 4909 Songe
SONGE 09.09.2019 kl 17:00 - 20:00 Songe skole Gamle Songevei 329, 4909 Songe
TVEDESTRAND 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Tvedestrand kirkekontor Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand
TVEDESTRAND 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Tvedestrand kirkekontor Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand