VALLE OG HYLESTAD SOKN

4747 VALLE 37 93 75 24 akr@valle.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
LISBETH DALQUIST HOMME f. 1947, Pensjonist Valle
2
KNUT OLAV UPPSTAD f. 1971, Organist Hylestad
3
GUDRUN SAGNESKAR f. 1967, Rådgjevar Valle
4
BENTE MAY BJØRGUM f. 1954, Barnehagelærar Hylestad
5
SISSEL ÅKRE f. 1942, Pensjonist Valle
6
PÅL DALE f. 1944, Pensjonist Valle
7
BIRGIT FLATEN f. 1952, Pensjonist Hylestad
8
ELLEN AGNETHE NYGAARD JANSEN f. 1960, Sølvsmed Hylestad
9
LIV BJØRGUM RYNINGEN f. 1957, Sjukepleiar Valle
10
SIRI IRENE NORDBØ MELHUS f. 1958, Barnehagelærar Hylestad
11
AASE HOLEN f. 1936, Pensjonist Hylestad
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet 10.8. - 6.9. Velkomstsenter Valle kommunehus

Her røyster du (røystekrinsar)

HYLESTAD 09.09.2019 kl 09:00 - 18:00 Hylestad soknehus 4748 Rysstad
VALLE 09.09.2019 kl 09:00 - 18:00 Valle kommunehus Videokonferanserommet Kjellebergvegen 1