LUND SOKN

4631 KRISTIANSAND S 38 19 68 70 lund.menighet@kristiansand.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkens servicetorg, Gyldenløvesgate 9. 12. august - 6. september mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Her stemmer du (stemmekretser)

LUND NORD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lovisenlund skole Marcus Thranesgate 20
LUND SYD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Valhalla helsesenter Marviksveien 20