HOLUM SOKN

4517 MANDAL 38 27 28 70 post@mandal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Mandal kirkesenter, 5. august til 6. september kl.10.00-14.00

Her stemmer du (stemmekretser)

HOLUM 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Holum skole Møglandsveien 7, 4519 Mandal
IME 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Ime skole Kristiansandsveien 105, 4516 Mandal