FLEKKEFJORD SOKN

4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR f. 1976 Tjøsvågstrand
2
BIRGER VEGGE f. 1955 Sisikveien
3
UNNI RUDOLFSEN f. 1977 Utsiktsveien
4
INGVILD STENE f. 1976 Abaldalen
5
MAGNUS JONSSON f. 1946 Søylandsveien
6
WENCHE SYVERTSEN f. 1956 Tjørsvågveien
7
TORGUNN SCHULTZ f. 1950 Strandgaten

Supplerte kandidater

HILDE FORLAND f. 1959 Litledalen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Tirsdag til fredag kl. 10-14 i perioden 13. august til 6. september, med unntak av 20. og 21. august. Sted: Kirkekontoret: Anna Wahlsgt. 5

Her stemmer du (stemmekretser)

FLEKKEFJORD 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Gymsalen, Brannstasjonen Kirkegaten 48
FLEKKEFJORD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Gymsalen, Brannstasjonen Kirkegaten 48