HÆGEBOSTAD SOKN

4595 TINGVATN 38 34 87 08 carl.magnus.salvesen@lyngdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

HÆGEBOSTAD Hægebostad kirkekontor, Lygnaveien 985, 4595 Tingvatn. Tirsdager kl 10-14 i perioden 20. august til 3. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

HÆGEBOSTAD 08.09.2019 kl 14:00 - 18:00 Kollemo skole 4595 Tingvatn
HÆGEBOSTAD 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Kollemo skole 4595 Tingvatn