FJOTLAND SOKN

Nesgata 12, 4480 KVINESDAL 38 60 20 08 post@kvinesdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIT HOMME f. 1966 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1984 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1974 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1994 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1992 Lindefjeld