FJOTLAND SOKN

4480 KVINESDAL 38 60 20 08 post@kvinesdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIT HOMME f. 1966 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1984 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1974 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1994 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1992 Lindefjeld
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.august - 6. september Kvinesdal kirkekontor, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 09.00 - 15.00

Her stemmer du (stemmekretser)

AUSTERDALEN 09.09.2019 kl 13:00 - 19:00 Austerdalen skole Moisvegen 424, 4480 Kvinesdal
KVINLOG 09.09.2019 kl 13:00 - 19:00 Kvinlog Bedehus 4473 Kvinlog