HELLELAND SOKN

4370 EGERSUND 51 46 33 37 kirkekontoret@ekf.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Damsgårdsgaten 4A, 4370 Egersund
Alle valgkretser i soknet Mandag-fredag 09:00-14:00 i perioden 12. august til 6. september.

Her stemmer du (stemmekretser)

HELLELAND 09.09.2019 kl 12:00 - 21:00 Grendahuset Eftelandsveien 15, 4376 Helleland