NÆRBØ SOKN

Store Ring 53, 4365 NÆRBØ 51 43 62 10 post@hakyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
KAREN-ELISE GILJE FOSSEN f. 1961, Lærar/ hovedtillitsvalgt Nærbø
2
MORTEN BJORLAND f. 1995, Lærling anleggsgartner Nærbø
3
ANNE FLØYSVIK f. 1969, Lærar Nærbø
4
HÅKON HØYLAND f. 1971, Marked/ informasjonsleder Nærbø
5
JOHAN VATNE f. 1971, Kommunalsjef
6
KARI GRØDEM f. 1959, Bankansatt Nærbø
7
ANDREAS VAN DER BURG f. 1999, Energimontør Lyse Elnett Nærbø
8
HENRIK HARBO f. 1998, CNC-operatør, Aarbakke AS Nærbø
9
TORE RISDAL f. 1983, Prosjektingeniør Nærbø
10
Magnus Eide f. 1999, Eliktriker
11
STINE REIME f. 1981, Hjelpepleier Nærbø
12
EVY BYBERG HORPESTAD f. 1964, Kokk Nærbø
13
MARIANNE RIMESTAD f. 1977, Sekretær/ bonde Nærbø