ÅRSTAD SOKN

5053 BERGEN 55 59 32 90 Aarstad.menighet@bergen.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Årstad Kirke - I tidsrommet kl 18.00 - 19.00 i forbindelse med gudstjeneste 25.august, og i etterkant av gudstjenste 1. september.
Alle valgkretser i soknet Bergen Kirkelige fellesråd, Vestre Strømkaien 7 - 3.etg, 5008 Bergen Mandag - fredag 10.00-14.00 i perioden 10.august til 6.september

Her stemmer du (stemmekretser)

Gimle valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Haukelandshallen St.Olavs vei 50, 5052 Bergen
Haukeland valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Haukeland Skole Stemmeveien 1, 5009 Bergen