FANA SOKN

5244 FANA 55593250 fana.menighet@bergen.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
LINDA AUGESTAD LINDÅS f. 1982, Ergoterapeut Hjellestad
2
CHRISTER OLSEN f. 1978, Personalkonsulent Fana
3
TORD BYRKJELAND BERNTSEN f. 1978, Sykepleier Fana
4
GRETHE KRISTIN HOLE AALERUD f. 1960, Programmerer Fana
5
RUNE ANDREAS KROKEN f. 1960, Lege Hjellestad
6
MARIANNE SVERDRUP NORDBY f. 1960, Hjelpepleier Fana
7
LISBETH SMÅLAND SØVIK f. 1960, Vernepleier Fana
8
CHRISTINE MARGARETHA JOHANSEN HOLDHUS f. 1991, Sykepleier Fana
9
MARIA STIANSEN KONGESTØL f. 1985, Jurist Rådal
10
KJERSTI MARTIN f. 1978, Sykepleier Fana
11
HELLE KILDEHØJ BIRKELI f. 1976, Restaurantsjef Fana
12
OLAF HEGGDAL f. 1961, Fagarbeider Fana
13
ODDVAR SKRE f. 1939, Pensjonist Fana
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Bergen kirkelige fellesråd, Vestre Strømkeien 7, 5008 Bergen

Her stemmer du (stemmekretser)

Kaland valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kaland skole Osvegen 331, 5229 Kalandseidet
Kirkevoll valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kirkevoll skole Fanavegen 314, 5244 Fana
Liland valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ytrebygda skole Skagevegen 38, 5258 Blomsterdalen
Rå valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Rå skole Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal
Sandsli valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Sandslihallen Sandslivegen 100, 5254 Sandsli
Skjold valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skjold skole Fanavegen 59, 5239 Rådal