VALESTRAND OG FØRDE SOKN

5550 SVEIO 53 74 84 20 kyrkja@sveio.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Tysdag, onsdag og torsdag i opningstida til kyrkjekontoret.

Her røyster du (røystekrinsar)

FØRDE 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Førde Samfunnshus Tittelsnesvegen 633, 5555 Førde i Hordaland
SVEIO 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Sveio Soknehus Steinhaugvegen 10, 5550 Sveio