BREMNES SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 80 kyrkja@bomlo.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
LENE FYLKESNES NESSE f. 1984, kyrkjetenar
2
JOHN OLAV HABBESTAD f. 1964, rådgjevar byggesak
3
IREN TORGET f. 1968, kafévert
4
GEIR OVE SELE f. 1969, HR-direktør
5
ÅSE INNVÆR f. 1968, produksjonsleiar
6
MARGOT TOTLAND LAURHAMMER f. 1974, koordinator
7
ANITA ESPEVIK f. 1996, symjeinstruktør
8
EIVIND OLSEN ENGEN f. 1987, barnehagelærar
9
TORUNN TVEITA f. 1959, lærar
10
HANNA SORTLAND RAKNES f. 1963, sjukepleiar
11
ASTRID FARESTVEIT GANE f. 1980, gullsmed
12
ANNE LOUISE REMØ TVEITA f. 1987, sjukepleiar
13
KJERSTI MÆLAND f. 1967, barne- og ungdomsarbeidar