MOSTER SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 80 kyrkja@bomlo.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste