KVINNHERAD SOKN

Klubbavikjo 9, 5451 VALEN 53 48 27 40 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN-MERETHE JAKOBSEN f. 1963, Avdelingsleiar/Sjukepleia Seimsfoss
2
REBEKKA ATTRAMADAL f. 1989, Vikarorganist/Musikklærar Dimmelsvik
3
INGO BEWER f. 1966, Arialplanleggjar Rosendal
4
HELGA FOSSHEIM f. 1955, Konsulent Seimsfoss
5
INGVE LUNDE HESJEDAL f. 1984, Politibetjent Rosendal
6
ESTHER FALK f. 1950, Pensjonist Dimmelsvik
7
SVEIN HJELMELAND f. 1953, Bonde Dimmelsvik
8
SIGRUN GUDDAL f. 1954, Pensjonist Seimsfoss
9
SOLVEIG HELLESØE SANDVIK f. 1951, Pensjonist Dimmelsvik
10
LEIV MAGNE SIQVELAND f. 1970, Sivilingeniør Rosendal
11
MARIT BAKKE f. 1966, Kvalitetsleiar Hydro Dimmelsvik
12
BERTA HAUGLAND f. 1962, Adjunkt Rosendal
13
HALVARD FAUSK f. 1960, Driftsoperatør Dimmelsvik
14
GUNVOR ANITA BJØRNEMO MEHL f. 1957, Lærar Rosendal
15
INGER BERGE EIK f. 1952, Pensjonist Seimsfoss