KVINNHERAD SOKN

5451 VALEN 53 48 27 40 post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN-MERETHE JAKOBSEN f. 1962, Avdelingsleiar/Sjukepleia Seimsfoss
2
REBEKKA ATTRAMADAL f. 1988, Vikarorganist/Musikklærar Dimmelsvik
3
INGO BEWER f. 1965, Arialplanleggjar Rosendal
4
HELGA FOSSHEIM f. 1954, Konsulent Seimsfoss
5
INGVE LUNDE HESJEDAL f. 1983, Politibetjent Rosendal
6
ESTHER FALK f. 1949, Pensjonist Dimmelsvik
7
SVEIN HJELMELAND f. 1952, Bonde Dimmelsvik
8
SIGRUN GUDDAL f. 1953, Pensjonist Seimsfoss
9
SOLVEIG HELLESØE SANDVIK f. 1950, Pensjonist Dimmelsvik
10
LEIV MAGNE SIQVELAND f. 1969, Sivilingeniør Rosendal
11
MARIT BAKKE f. 1965, Kvalitetsleiar Hydro Dimmelsvik
12
BERTA HAUGLAND f. 1961, Adjunkt Rosendal
13
HALVARD FAUSK f. 1959, Driftsoperatør Dimmelsvik
14
GUNVOR ANITA BJØRNEMO MEHL f. 1956, Lærar Rosendal
15
INGER BERGE EIK f. 1951, Pensjonist Seimsfoss
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Kyrkjekontoret i Kvinnherad, Klubbavikjo 9, 5451 Valen. Onsdag og Torsdag kl 09:00-15:00 i perioden 14. august til 5. september.
Alle valgkretser i soknet Kvinnherad kyrkje 01. september kl 18-19.
Alle valgkretser i soknet Kvinnherad rådhus, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. Fredagar kl 09:00 - 15:00 i perioden 16. august til 6. september.

Her røyster du (røystekrinsar)

ROSENDAL 08.09.2019 kl 12:00 - 16:00 Rosendal samfunnshus Rosendalsvegen 4, 5470 Rosendal
ROSENDAL 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Rosendal samfunnshus Rosendalsvegen 4, 5470 Rosendal