VINJE SOKN

, 5713 VOSSESTRAND 56 52 24 73 post@voss.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet 12/8-5/9, Kyrkjetunet (Uttrågt 5, Voss)

Her røyster du (røystekrinsar)

Vossestrand 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Vossestrand skule Vossestrandvegen 714, 5713 Vossestrand