HELGHEIM SOKN

6847 VASSENDEN 57 72 85 06 kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste