HELGHEIM SOKN

6847 VASSENDEN 57 72 85 06 kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Jølster kyrkjekontor, Vassenden kyrkjesenter. 15.08. kl 0900-1400, 22.08. kl 0900-1400, 29.08. kl 0900-1700.
Alle valgkretser i soknet Helgheim kyrkje 01.09. kl 1230-1300

Her røyster du (røystekrinsar)

SKEI 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Kommunehuset Ospene 1, 6843 Skei i Jølster