KLEIVE SOKN

6419 MOLDE 71 11 14 70 bolsoy.kirkekontor@molde.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12/8 - 6/9 kl 10:00 - 14:00 Kirkekontoret, Gotfred Lies plass 4

Her stemmer du (stemmekretser)

HJELSET/KLEIVE 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Molde rådhus Rådhusplassen 1
HJELSET/KLEIVE 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Skjevik barne- og ungdomsskole Høglivegen 8, 6450 Hjelset