NORDLANDET SOKN

6516 KRISTIANSUND N 71 58 07 10 nordlandet.menighet@kristiansund.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret. Kongens plass 5, 6509 Kristiansund N. Tirsdag-fredag kl. 10:00-14:00 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

NORDLANDET 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Dahlehallen Gløsvågveien 3, 6518 Kristiansund N
NORDLANDET 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Dahlehallen Gløsvågveien 3, 6518 Kristiansund N