SPJELKAVIK SOKN

6018 ÅLESUND 70 16 53 70 postmottak@kirken-aalesund.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Spjelkavik kyrkje 12.08 - 6.9 kl 0900-1500 hverdager

Her røyster du (røystekrinsar)

INDRE BORGUND 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Blindheim idrettshall Fv60 63, 6012 Ålesund
SPJELKAVIK, ÅSE OG LERSTAD 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Spjelkavik idrettshall Idrettsveien 20, 6011 Ålesund