AUKRA SOKN

6480 AUKRA 71 17 15 40 kyrkjekontoret@aukra.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet 10. aug - 6. sept på Kyrkjekontoret

Her røyster du (røystekrinsar)

GOSSEN 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Gamle Riksfjord skole 6480 Aukra
JULSUNDET 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Gymsal Julsundet skole 6409 Molde