ROMFO SOKN

, 6613 GJØRA 71 69 23 00

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Sunndal kirkekontor, 10.aug til 6.sept

Her røyster du (røystekrinsar)

GJØRA OG MUSGJERD 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Sunndalsporten Fjellgardsvegen 2
LØYKJA OG FALE 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Løykja skole Torskevegen 4