TILLER SOKN

Romemyra 66, 7091 TILLER post.tiller.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1949, Pensjonist Rognbudalen
2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1952, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1960, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1955, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1972, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1977, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1979 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1957, Økonom Alf Godagers veg
9
LUDVIG KARLSEN f. 1945, Pensjonist Lykkmarka