FRØYA SOKN

7260 SISTRANDA 72 46 33 90 post@froya.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE GAUSTAD f. 1959 Sandvika
2
TOR AUNE f. 1948 Dyrvik
3
SISSEL MARGARETA RØSSING f. 1954 Hamarvik
4
LISE HAMMERNES f. 1946 Sistranda
5
RANVEIG BEATE RIIBER f. 1949 Norddyrøy
6
ROGER IVERSEN f. 1953, Fisker Mausund
7
ØYVIND EDGAR JOHANSEN f. 1953 Kverva
8
KNUT RONALD SANDVIK f. 1949 Bekken
9
JORUN BØRSET FOSS f. 1950 Svellingen
10
SVEIN EILIF HOLM f. 1958 Leirvikhamn
12
STEINAR SIVERTSEN f. 1958 Sistranda
13
SIGRUNN IREN ANTONSEN f. 1957 Mausund
14
JOSTEIN LEON ERVIK f. 1956 Ervik
15
LILLY JOSEFINE GÅRDEN f. 1945 Sørburøy
16
LARS ØSTEN NORDGÅRD f. 1972 Titran
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda. Mandag og torsdag kl. 10-12 i perioden 10. august til 6.september

Her stemmer du (stemmekretser)

Dyrøy 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Dyrøy oppvekstsenter 7273 Norddyrøy
Nabeita 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Nabeita oppvekstsenter 7263 Hamarvik
Nesset 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Frøya Næringspark Nordfrøyveien 957, 7270 Dyrvik
Nordskag 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Nordskag oppvekstsenter 7266 Kverva
Sistranda 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Kommunehuset Rådhusgata 25, 7260 Sistranda
Sistranda 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Kommunehuset Rådhusgata 25, 7260 Sistranda
Øyrekka 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Mausund skole 7284 Mausund
Øyrekka 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Mausund skole 7284 Mausund