STADSBYGD SOKN

, 7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
GRETE KAREN ANDRESEN f. 1953 Stadsbygd
2
VIGDIS SCHEI f. 1954 Stadsbygd
3
FRODE ASKJEM f. 1971 Stadsbygd
4
ANNE KARIN TANGEN RØVIK f. 1983 Stadsbygd
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret i Rissa, Rådhusveien 13, 7100 Rissa. Mandag - fredag 10:00-14:00 i perioden 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Stadsbygd 09.09.2019 kl 11:00 - 19:00 Kystens arv Myrssjøen 44, 7105 Stadsbygd