LØKKEN SOKN

Løkkenveien 2, 7336 MELDAL 72 49 51 65 post.meldal@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste