LØKKEN SOKN

7336 MELDAL 72 49 51 65 post.meldal@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10. august - 5. september. Tirsdager, onsdager og torsdager kl 09:30 - 14:30. Kirkekontoret, Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Her stemmer du (stemmekretser)

LØKKEN 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Løkken kulturhus Skolegata 12, 7332 Løkken Verk