SINGSÅS SOKN

7387 SINGSÅS 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
RUTH ELSBET SVEÅS DIGRE f. 1977 Singsås
2
LIV HAUGEN f. 1952 Singsås
3
JAN HARALD FLØTTUM f. 1960 Singsås
4
SVEND MALUM f. 1991 Bjørgen
5
TOVE SOLEM HELGEMO f. 1973 Singsås
7
SIGRID MARIE GRYTDAL f. 1980 Kotsøy
8
ANNE TALSNES FLATMO f. 1967 Kotsøy
9
INGE RØNNING f. 1965 Busetgrenda
10
BRIT ELI KARLSEN STORSVE f. 1957 Bjørgen
11
TROND STORSVE f. 1965 Bjørgen
12
ELIN MALUM f. 1978 Bjørgen
13
VEGARD MALUM HASSEL f. 1977 Bjørgen
14
MARGRETHE SESSENG FLØTTUM f. 1974 Bjørgen
15
BENTE HØEN f. 1973 Forbygda
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

SINGSÅS Singsås bo- og dagsenter onsdag 28.august kl 09:00-10:00
SINGSÅS Støren kirkekontor, rådhuset, 1.etg., f.o.m. 13.august t.o.m. 5.september – tirsdag og torsdag kl 09:00- 14:00.

Her stemmer du (stemmekretser)

SINGSÅS 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Singsås skole Kantina
SINGSÅS 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Singsås skole Kantina