BUDAL SOKN

, 7298 BUDALEN 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
AUD IRENE HINDBJØRG f. 1979 Budalen
2
MADS ENLID BJØRKAN f. 1992 Budalen
3
ANITA HEKSEM f. 1969 Budalen
4
JAN PETTER ENDALSVOLL f. 1961 Budalen
5
OLAV STORLI f. 1964 Budalen
6
JOAR BAKKEN f. 1978 Budalen
7
LARS OLE LILLEBUDAL f. 1963 Budalen
8
INGRID BRANDEGG f. 1973 Budalen
9
OLE MARTIN SVARDAL f. 1996 Budalen
10
TRUDE NILSEN FORODDEN f. 1968 Budalen
11
KJELLRUN ANITA LØVØ f. 1962 Budalen
12
KJERSTI ENDAL STORRØSÆTER f. 1967 Budalen
13
GUNN HOV f. 1990 Budalen
14
ANITA MOEN SOLBERG f. 1964 Budalen
15
OLE ARNE RØTTUM f. 1966 Budalen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

BUDAL Støren kirkekontor, rådhuset, 1.etg., f.o.m. 13.august t.o.m. 5.september – tirsdag og torsdag kl 09:00- 14:00.

Her stemmer du (stemmekretser)

BUDAL 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Budal flerbrukshus Barnehagerommet, inngang via skolekjøkkenet.
BUDAL 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Budal flerbrukshus Barnehagerommet, inngang via skolekjøkkenet.