BUVIK SOKN

, 7350 BUVIKA 72 86 31 51 dagfinn.bjerkestrand@skaun.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

BUVIK F.o.m. 13.08 t.o.m. 05.09 mellom kl 09:30 og kl 11:30 ved Skaun kirkekontor, Lensmannsekra 7, 7353 Børsa

Her stemmer du (stemmekretser)

BUVIK 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Skaunhallen Ørabakken 15, 7350 Buvika