BØRSA SOKN

, 7353 BØRSA 72 86 31 51 post@skaun.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet F.o.m. 13.08 t.o.m. 05.09 mellom kl 09:30 og kl 11:30 ved Skaun kirkekontor, Lensmannsekra 7, 7353 Børsa

Her stemmer du (stemmekretser)

BØRSA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Børsa Samfunnshus Rossmovegen 8, 7353 Børsa
VIGGJA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Viggja oppvekstsenter Viggjahåggån 8, 7354 Viggja