OGNDAL SOKN

7713 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Steinkjer kirkekontor, Skolegata 14, kl. 10:00 - 14:00

Her stemmer du (stemmekretser)

FAGERHEIM 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Byafossen skole Helgesvegen 93, 7716 Steinkjer
RØYSING 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Ogndal skole Ogndalsvegen 985
STOD 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Stod samfunnshus Stodvegen 1075, 7717 Steinkjer
ØVRE OGNDAL 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vålen samfunnshus Nordvegen 885, 7718 Steinkjer