EKNE SOKN

7600 LEVANGER 74 07 52 80 post@sikirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12. august til 6. september 2019 hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 4. etasje i Levanger rådhus

Her stemmer du (stemmekretser)

EKNE 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Ekne grendehus Ekne grendehus
TUV 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Ronglan samfunnshus Ronglan samfunnshus