STIKLESTAD SOKN

7654 VERDAL 74 07 52 80 post.verdal@sikirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Stiklestad stemmekrets 12. august til 6. september hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 4. etasje, Levanger rådhus
Vinne stemmekrets 12. august til 6. september hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 4. etasje, Levanger rådhus
Vuku stemmekrets 12. august til 6. september hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 4. etasje, Levanger rådhus
Øra stemmekrets 12. august til 6. september hos Sør-Innherad kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 4. etasje, Levanger rådhus

Her stemmer du (stemmekretser)

Stiklestad stemmekrets 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Stiklestad skole Stiklestad skole
Vinne stemmekrets 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vinne skole (SFO-bygget) Vinne skole (SFO-bygget)
Vuku stemmekrets 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vuku oppvekstsenter Vuku oppvekstsenter
Øra stemmekrets 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Verdalsøra skole - flerbrukshallen Verdalsøra skole - flerbrukshallen