VERRAN SOKN

7790 MALM 98 24 40 25 kirkekontoret@verran.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
KAREN JOSEFA ENGESVIK RASMUSSEN f. 1950 Verrastranda
2
SOLRUNN OVERREIN f. 1956 Follafoss
4
ELI BIRGITTE SKJELSTAD f. 1969 Verrastranda
5
SOLVE RESSEM f. 1999 Malm
6
SONNY MERETE MALMO f. 1966 Malm
7
MONA TANGSTAD BERG f. 1972 Vadanesset
8
9
INGUN SAND THUNSØR f. 1964 Verrastranda
10
SYLVI SOLHEIM JÅMA f. 1972 Follafoss
11
ARNT MARTIN WOLDSETH f. 1968 Verrastranda
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Verran kirkekontor, Liavegen 1, 7790 Malm. Onsdag og Torsdag kl. 10 - 14 i perioden 14/8 - 5/9

Her stemmer du (stemmekretser)

FOLLAFOSS 09.09.2019 kl 09:00 - 19:00 Follafoss samfunnshus Skolevegen 3
MALM 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Verraparken Kjerkbakken 2
VERRASTRANDA 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Verrastranda samfunnshus Verrastrandvegen 1381