STATLAND SOKN

7750 NAMDALSEID 93 44 27 17 kirkevergen@namdalseid.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

STATLAND Namdalseid kirkekontor 12.08. - 06.09.2019. kl 10.00 - 14.00 tirsdag, onsdag og fredag

Her stemmer du (stemmekretser)

STATLAND 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Statland skole 7777 Nord-Statland