ELVERHØY SOKN

9008 TROMSØ 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.08.2019-06.09.2019, Tromsø kirkekontor, Skippergata 16, 9008 Tromsø

Her stemmer du (stemmekretser)

BJERKAKER 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Bjerkaker skole Sørems veg 5, 9006 Tromsø
BJERKAKER 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Bjerkaker skole Sørems veg 5, 9006 Tromsø
MORTENSNES 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Langnes skole Ørnevegen 4, 9015 Tromsø
MORTENSNES 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Langnes skole Ørnevegen 4, 9015 Tromsø
SENTRUM 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Rådhuset Rådhusgata 2, 9008 Tromsø
SENTRUM 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Rådhuset Rådhusgata 2, 9008 Tromsø