HILLESØY SOKN

, 9110 SOMMARØY 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Nominasjonskomiteens liste

1
MAY ANNE ANDREASSEN f. 1970, Sekretær Straumsbukta
2
HALGEIR JONNY HANSSEN f. 1970, Kirketjener Mjelde
3
RAGNHILD LOVISE HALSNES f. 1953, Kunstfag/design Bakkejord
4
REIULF ALEKSANDERSEN f. 1981, Reineier Sjøtun
5
CHARLEN JOHANNE JENSEN JØRGENSEN f. 1999, Kokk Brensholmen
6
STEIN ERIK SOLENG f. 1954, Lærer Bakkejord
7
LEIF KULSENG f. 1963, Ingeniør Larseng
8
HELEN JORID EINAREN f. 1963, Lærer Hillesøy
9
IVAR WERNER MOE f. 1972, Produksjonsarbeider Brensholmen
10
SANDRA ELISE TJOSAAS f. 1973, Daglig leder Brensholmen
11
MARIT ELLEN ANDERSEN f. 1970, Hjelpepleier Brensholmen
12
TOVE HELENE JOHANSEN f. 1953, Hjelpepleier Sandneshamn
13
ELI FREDHEIM WINGE f. 1960, Assistent Greipstad
14
KRISTIN FAGERSAND KULSENG f. 1962, Sekretær Larseng
15
TORLEIF BRATTSTI f. 1976, Maskinkjører Mjelde
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 12.08.2019-06.09.2019, Tromsø kirkekontor, Skippergata 16, 9008 Tromsø
Alle valgkretser i soknet 15. august 2019 kl. 15-18, Straumsbukta skole

Her stemmer du (stemmekretser)

KALDFJORD 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kaldfjord skole Ropnesvegen 10, 9107 Kvaløya
KALDFJORD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kaldfjord skole Ropnesvegen 10, 9107 Kvaløya
KATTFJORD 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kattfjord skole Sjøtunvegen 332, 9100 Kvaløysletta
KATTFJORD 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Kattfjord skole Sjøtunvegen 332, 9100 Kvaløysletta
MALANGSHALVØYA 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Vikran skole Brokskarvegen 224, 9057 Vikran
MALANGSHALVØYA 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Vikran skole Brokskarvegen 224, 9057 Vikran
SOMMARØY 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Brensholmen ungdomshus 9118 Brensholmen
SOMMARØY 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Brensholmen ungdomshus 9118 Brensholmen