BERG SOKN

, 9385 SKALAND 77 85 91 20 kirkevergen@berg.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Rådhuset. fra 10.august til 5.september

Her stemmer du (stemmekretser)

SENJAHOPEN 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Ungdomshuset Havørn Senjahope
SENJAHOPEN 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Ungdomshuset Havørn Senjahope
SKALAND 08.09.2019 kl 16:00 - 19:00 Rådhuset Ingrid Bjerkås vei 23
SKALAND 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Rådhuset Ingrid Bjerkås vei 23