KÅFJORD SOKN

9146 OLDERDALEN 77 71 81 14 administrasjon.menighetsradet@kafjord.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
TERJE OLAF BAKKEHAUG f. 1987 Olderdalen
2
ANN LOVIS MOLUND f. 1983 Kåfjorddalen
3
OVE MONSEN f. 1961 Kåfjorddalen
4
BEATE BJELLMO ANDERSEN f. 1970 Vatne
5
BJØRN-EVEN SALAMONSEN f. 1990 Olderdalen
6
ELDBJØRG HELENE NILSEN f. 1951 Kjerringdalen
7
ENOK SIGURD ANTON ISAKSEN f. 1948 Nordnes
8
ISELIN JØRGENSEN f. 1990 Olderdalen
9
ÅSMUND REIDAR SELJESKOG f. 1953 Vatne
10
VENCHE KARIN FAGERLI f. 1966 Kåfjorddalen
11
EINAR ERIKSEN f. 1972 Kåfjorddalen
12
KAROLINE VANGEN MYRVOLL f. 1991 Nyvoll
13
VEGARD ANDERSEN f. 1991 Vatne
14
MONA MYRVOLL f. 1963 Kåfjorddalen
15
IRIS YTTERGÅRD f. 1989 Kåfjorddalen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.- 06.09 Menighetskontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

BIRTAVARRE 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Birtavarre bedehus Birtavarre
BIRTAVARRE 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Birtavarre bedehus Birtavarre
DJUPVIK 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Djupvik kirkestue Djupvik
DJUPVIK 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Djupvik kirkestue Djupvik
MANNDALEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Manndalen bedehus Fossen
MANNDALEN 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Manndalen bedehus Fossen
OLDERDALEN 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Kåfjord kirke Olderdalen
OLDERDALEN 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Kåfjord kirke Olderdalen