NORDKAPP SOKN

9750 HONNINGSVÅG 77 30 07 33 post@kirken.nordkapp.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Menighetshuset 12.august - 5. september Man. Tirs. Tors 10:00-14:00
GJESVÆR Gjesvær kirke 11. august 12:00-13:00
HONNINGSVÅG Repvåg kirke 27. august 12:30-13:30
HONNINGSVÅG Skarsvåg, North Cape Experience, 27. august 10:00-11:00

Her stemmer du (stemmekretser)

GJESVÆR 09.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Gammelhuset Gjevær
HONNINGSVÅG 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Turn Honningsvåg
NORDVÅGEN 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 NIL-Huset Nordvågen