GAMVIK SOKN

9770 MEHAMN 78 49 63 30 mehamnki@online.no

Nominasjonskomiteens liste

1
VIGDIS ANITA NORDSTRAND f. 1959, Kirketjener Skjånes
2
INGA CESELIE LOUISE MANNDAL f. 1954, Regnskapsmedarbeider Mehamn
3
JAN ERIK RAANES f. 1952, Pensjonist Gamvik
4
TRULS JOHAN INSTANES RIISE f. 1968, Avdelingsleder Gamvik
5
PER BIRGER PERSEN f. 1956, Fisker Nervei
6
ANNBJØRG JOHANSEN GRIP f. 1966, Hjelpepleier Gamvik
7
WENCHE MAGNHILD INSTANES INGEBRIGTSEN f. 1965, Lærer Skjånes
8
IRENE JAKOBSEN f. 1981, Renholder Skjånes
9
ANNA OLIVA NILSEN f. 1959, Renholder Mehamn
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Mehamn kirkekontor hver onsdag i august fra kl 10.00 til 14.00

Her stemmer du (stemmekretser)

GAMVIK 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Gamvik samfunnshus Skytterhusveien 6
LANGFJORDEN 09.09.2019 kl 12:00 - 12:30 Nervei flerbrukshus 9773 Nervei
MEHAMN 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Samfunnshuset Vevikveien 6
SKJÅNES 09.09.2019 kl 10:00 - 17:00 Skjånes skole kafeen Skjånesveien