NESSEBY SOKN

, 9840 VARANGERBOTN 78 95 81 17 kirkeverge@nesseby.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
LAILA STRANDBAKKE SMUK f. 1962, reineier Karlebotn
2
KJELL HARALD ERICHSEN f. 1951, pensjonist Nesseby
3
SIGNE IVERSEN f. 1956, pensjonist Reppen
4
LEIF EBERG HANSEN f. 1958, drosjeeier Karlebotn
5
EDEL SOFIE SANN PLEYM f. 1951, pensjonist Nyborg
6
JOHN SAMUEL NILSEN f. 1948, pensjonist Nesseby
7
WENCHE MARIE ELLINGSEN f. 1951, pensjonist Karlebotn
8
VANJA TRANE TROSTEN f. 1974, Fagarbeider Nesseby
9
ELISABETH REISÆNEN f. 1984, lærerassistent Idrettsveien 10
10
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN f. 1971, Konservator Nesseby
11
ANNE JORID HENRIKSEN f. 1951, Pensjonist Soltunveien 7
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08 - 06.09 Menighetskontoret
VARANGERBOTN 10.08-06.09 Menighetskontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

VARANGERBOTN 08.09.2019 kl 16:00 - 18:00 Nesseby rådhus 9840 Varangerbotn
VARANGERBOTN 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Nesseby rådhus 9840 Varangerbotn