BÅTSFJORD SOKN

9990 BÅTSFJORD 78 98 33 33 kirkeverge@batsfjord.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

BÅTSFJORD VALGKRETS Båtsfjord menighetshus. Mandag-fredag 10.00-15.00,tirsdag-torsdag 18.00-20.00 i perioden 12.august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

BÅTSFJORD VALGKRETS 08.09.2019 kl 17:00 - 20:00 Bibliotekbygget Hindberggata
BÅTSFJORD VALGKRETS 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Bibliotekbygget Hindberggata