ERDAL SOKN

5306 ERDAL 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS HANA f. 1956, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1975, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1966, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1955, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1971, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1946, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1972, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1952, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal