ERDAL SOKN

, 5306 ERDAL 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS HANA f. 1955, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1974, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1965, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1954, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1970, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1945, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1971, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1951, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Erdal kirke, Florvågvegen 340, 5306 Erdal etter gudstjenesten søndag 1.september
Alle valgkretser i soknet Askøy kirkekontor, Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Mandag-fredag 10-14:30 i perioden 12. august til 6.september

Her stemmer du (stemmekretser)

ASKØY ØST 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Edal barneskole Erdalsvegen 1, 5306 Erdal
KLEPPESTØ SENTRUM 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Askøy rådhus Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø