EVENSTAD SOKN

2480 KOPPANG 62 46 48 40 kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Stor-Elvdal kirkekontor, Storgata 110B, 2480 Koppang. Mandag, onsdag, torsdag 09:00-13:00 i perioden 10.august til 6.september.

Her stemmer du (stemmekretser)

MYKLEBY 09.09.2019 kl 07:00 - 17:00 Mykleby samfunnshus Mykleby, 2480 Koppang