TOTLAND SOKN

57855070 sokneraad@c2i.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 146 stemmer

Medlemmer

RUNE LANGSETH f. 1968 , Leiar- Holmely
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
ALICE INGER VEDVIK f. 1955 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
ANNY BRITT TOTLAND f. 1969 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
BJØRN KJETIL HOLVIK f. 1956 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
EINAR INGE HESSEVIK f. 1957 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
MARY MIDTBØ f. 1954 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer

Varamedlemmer

ODD IVAR RUNSHAUG f. 1957 , Driftsteknikar/Bonde
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
JONFINN HOLE f. 1953 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
JAN MAGNE HEGGEDAL f. 1951 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
EIVIND FØRDE KUPEN f. 1995 , Bilmekanikar
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
ANITA BRITT SOLIBAKKE f. 1968 , Reinhaldar
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
TORILL NYHEIM HOLVIK f. 1962 , Terapeut
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
EINAR ODDGEIR MIDTBØ f. 1951 , Senioringeniør
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE LANGSETH f. 1969, Leiar- Holmely Bryggja
2
ALICE INGER VEDVIK f. 1956, Sjukepleiar Bryggja
3
JONFINN HOLE f. 1954, Ingeniør Bryggja
4
MARY MIDTBØ f. 1955, Hjelpepleiar Bryggja
5
ODD IVAR RUNSHAUG f. 1958, Driftsteknikar/Bonde Rimstaddalen
6
ANNY BRITT TOTLAND f. 1970, Sjukepleiar Bryggja
7
JAN MAGNE HEGGEDAL f. 1952, Sivilingeniør Bryggja
8
ANITA BRITT SOLIBAKKE f. 1969, Reinhaldar Bryggja
9
EIVIND FØRDE KUPEN f. 1996, Bilmekanikar Bryggja
10
BJØRN KJETIL HOLVIK f. 1957, Lærar Bryggja
11
EINAR INGE HESSEVIK f. 1958, Ingeniør Bryggja
12
TORILL NYHEIM HOLVIK f. 1963, Terapeut Bryggja
13
EINAR ODDGEIR MIDTBØ f. 1952, Senioringeniør Bryggja