TOTLAND SOKN

57855070 sokneraad@c2i.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for TOTLAND SOKN
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE LANGSETH f. 1970, Leiar- Holmely Bryggja
2
ALICE INGER VEDVIK f. 1957, Sjukepleiar Bryggja
3
JONFINN HOLE f. 1955, Ingeniør Bryggja
4
MARY MIDTBØ f. 1956, Hjelpepleiar Bryggja
5
ODD IVAR RUNSHAUG f. 1959, Driftsteknikar/Bonde Rimstaddalen
6
ANNY BRITT TOTLAND f. 1971, Sjukepleiar Bryggja
7
JAN MAGNE HEGGEDAL f. 1953, Sivilingeniør Bryggja
8
ANITA BRITT SOLIBAKKE f. 1970, Reinhaldar Bryggja
9
EIVIND FØRDE KUPEN f. 1997, Bilmekanikar Bryggja
10
BJØRN KJETIL HOLVIK f. 1958, Lærar Bryggja
11
EINAR INGE HESSEVIK f. 1959, Ingeniør Bryggja
12
TORILL NYHEIM HOLVIK f. 1964, Terapeut Bryggja
13
EINAR ODDGEIR MIDTBØ f. 1953, Senioringeniør Bryggja