NORD-VÅGSØY SOKN

57855070 sokneraad@c2i.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 119 stemmer

Medlemmer

BARBRO SÆVIK SILDEN f. 1973 , Helsesjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
BJØRN EIDE f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
JOHN INGE REFVIK f. 1959 , Snikkar/Bonde
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
TRINE MOLDSKRED HAUGEN f. 1973 , Pedagogisk leiar
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
WENCHE MIDTBØ HELGESTAD f. 1967 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
TORFINN KRÅKENES f. 1960 , Snikkar
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer

Varamedlemmer

ERLEND HAGEN f. 1974 , Dagleg leiar
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
KARI ELISABETH BRINGSVOR HAUG f. 1976 , Barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
DAGFINN HAUG f. 1954 , Butikksjef
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
ANN KRISTIN HETLE f. 1965 , Lønsmedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
BRYNHILD WIK f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN EIDE f. 1946, Pensjonist Raudeberg
2
BARBRO SÆVIK SILDEN f. 1974, Helsesjukepleiar Raudeberg
3
ERLEND HAGEN f. 1975, Dagleg leiar Halsør
4
TRINE MOLDSKRED HAUGEN f. 1974, Pedagogisk leiar Raudeberg
5
JOHN INGE REFVIK f. 1960, Snikkar/Bonde Refvik
6
WENCHE MIDTBØ HELGESTAD f. 1968, Hjelpepleiar Raudeberg
7
TORFINN KRÅKENES f. 1961, Snikkar Kråkenes
8
KARI ELISABETH BRINGSVOR HAUG f. 1977, Barnehageassistent Raudeberg
9
DAGFINN HAUG f. 1955, Butikksjef Raudeberg
10
ANN KRISTIN HETLE f. 1966, Lønsmedarbeidar Raudeberg
11
BRYNHILD WIK f. 1949, Pensjonist Raudeberg